top of page

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CHỦ TRÌ HỘI THẢO QUỐC TẾ TIỂU VÙNG MÊ KÔNG

404293116_704154855171701_2658295616265385465_n.jpg

Đại học Bách Khoa Hà Nội chủ trì hội nghị quốc tế GMSARN lần thứ 18

Hội nghị quốc tế GMSARN lần thứ 18 về "Năng lượng thông minh, Môi trường và Phát triển bền vững ở Tiểu vùng Mê Kông” vừa được Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức ngày 16-17/11 tại Hà Nội.

bottom of page